GEWOON HOLLANDS

Wij zijn een gezelligheidskoor die smartlappen zingen en ook ander Nederlandstalige liedjes. Maar ook in het Achterhoeks dialect.


Tevens beschikt het koor over een eigen geluidsinstallatie.
Geluidsmannen: Arnold Kreunen en Henk Beijers
    Materiaalman: Bertus Besselink.

                                         
Linken en sponsoren
Penningmeester
Karin Burgers
2e secretaris
Marijke Scholten
P.R.
Gerard Peddemors
2e penningmeester
en
PR:Els Hummel
MUZIEKCOMMISSIE
Marijke
Scholten
Gezelligheidskoor
GEWOON HOLLANDS
A.G.T. 2018
www.smartlappenkoor.com
Koorleider
Jan Nekkers
Ton Holthausen
Tineke Kreunen
Secretaris
Hanny Beijers
Jan Nekkers
Voorzitter
Jannie Nekkers
Rust zacht.