GEWOON HOLLANDS

Wij zijn een gezelligheidskoor die smartlappen zingen en ook ander Nederlandstalige liedjes. Maar ook in het Achterhoeks dialect.


Tevens beschikt het koor over een eigen geluidsinstallatie.
Geluidsmannen: Arnold Kreunen en Henk Beijers
    Materiaalman: Bertus Besselink.

                                         
Voorzitter
Ton Holthausen
Penningmeester
Janny Nekkers
Secretaresse
Hanny Beijers
2e Voorzitter
Willy Hamer
Dirigent
René Lammers
2e secretaris
Marijke Scholten
P.R.
Gerard Peddemors
2e penningmeester
en
PR:Els Hummel
MUZIEKCOMMISSIE
Marijke
Scholten
Gezelligheidskoor
GEWOON HOLLANDS
© A.G.T. 2017
www.smartlappenkoor.com
Mien van Otten
Paula Wevers
Sponsoren en linken
Tineke Kreunen
 
Nieuwjaarsconcert met KWOV in de Storm, 07-01-2018. Klik op bovenstaand icoon voor foto's.